Естетика

estetlob

В. Кандинський Осінній пейзаж з лодками, 1908

Опис дисципліни
Предметом вивчення навчальної дисципліни є генезис і закономірності естетично-художнього освоєння дійсності, загальні принципи творчості «за законами краси», насамперед, в мистецтві, механізми впливу творчості на життєдіяльність людини.

Естетика як філософська наука розглядає Продовжувати читання

Етика та естетика

Опис дисципліни.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є а) природа, сутність, виникнення, розвиток, структура, функції моралі, її прояви у різноманітних сферах діяльності; б) генезис і закономірності естетично-художнього освоєння дійсності, загальні принципи творчості «за законами краси», насамперед, в мистецтві,
механізми впливу творчості на життєдіяльність людини.

Продовжувати читання

Етика

etika

М. К. Ешер Циклічна межа IV або Янголи та дияволи, 1960

Опис дисципліни.
Здатність діяти на основі етичних міркувань, чинити відповідально та громадянські свідомо, позитивно ставитися до несхожості та інших культур є важливими загальними компетентностями, якими студенти мають оволодіти протягом навчання. Ці компетентності активно розвиваються в межах курсу «Етика», який поділений на три модулі.

Перший – присвячений знайомству з Продовжувати читання

Переживання як феномен культури (філософсько-естетичний та психолого-педагогічний виміри)

madanОпис дисципліни.
Дисципліна за вибором студента
Актуальність дисципліни «Переживання як феномен культури (філософсько-естетичний та психолого-педагогічний виміри)»  зумовлена пошуком сучасною культурою форм захисту внутрішнього простору, реальної свободи людини. Продовжувати читання

Колір як естетичне явище

ColorWheel_WarmCoolЩоб не залишитись виключно об’єктом кольорового впливу, а стати творчим суб’єктом свідомого вибору кольору, приєднуйтесь до бажаючих всебічного осягнення цього фантастично-цікавого феномена у процесі вивчення курсу «Колір як естетичне явище».

Це дасть змогу поглибити знання про природу кольорового ефекту, фізичний, фізіологічний, психологічний впливи кольору та відкрити для себе розмаїтий світ Продовжувати читання

Професійна етика правника

etika PRAVO

Опис дисципліни.
Центральним питанням сучасного курсу «Професійна етика правника» постає етичний аспект правничої діяльності.
У вас буде можливість поміркувати про такі поняття як справедливість, обов’язок, свобода, чесність, відповідальність, повага та толерантність. Ми будемо обговорювати моральні дилеми правничої діяльності та питання професійної Продовжувати читання

Етико-естетична традиція в українській педагогіці

rodinaОпис дисципліни.
Дисципліна за вибором студента
«Етико-естетична традиція
в українській педагогіці»
Українська педагогіка представлена багатьма іменами – Г.Сковорода, К.Ушинський, М.Пирогов, В.Каразин, С.Русова, Х.Алчевська, М.Драгоманов, М.Корф, В.Сухомлинський, В.Андрущенко, І.Зязюн, Ш.Амонашвілі та ін. В їх творчості глибоко досліджуються, Продовжувати читання

Біоетика

manosОпис дисципліни.
Дисципліна за вибором студента
«Біоетика»
Курс «Біоетика» спонукає до вивчення вкрай важливих питань, що стосується кожного з нас. Ця дисципліна поєднує знання з медицини, біології, екології та науку про загальнолюдські цінності – етику. Продовжувати читання

Професійна етика соціального працівника, психолога та психотерапевта

gruppovaya11-300x1991Опис дисципліни.
Дисципліна за вибором студента «Професійна етика соціального працівника, психолога та психотерапевта»
Для досягнення професійного успіху та визнання майбутнім соціальним працівникам, психологам та психотерапевтам окрім володіння Продовжувати читання

Етика спорту (Етика та професійна етика)

929f2b7010d5e068c8d4e5bd18d137edОпис дисципліни.
Дисципліна за вибором студента
«Етика спорту»   (Етика та професійна етика).

Етика займає особливе місце у професійній підготовці педагогів та фахівців у сфері спорту. Спорт та спортивна поведінка ґрунтуються на Продовжувати читання

Етика науковця

etika-naukovcayОпис дисципліни.
Дисципліна за вибором студента
«Етика науковця»
Наукова діяльність є невід’ємною частиною навчання будь-якого студента вишу. Перед тим як підготувати будь-яку наукову роботу – есе, контрольну роботу, курсову, дипломне дослідження, статтю, доповідь на конференції тощо – кожен Продовжувати читання

Художній стиль

konov-monoОпис дисципліни.
Дисципліна за вибором студента «Художній стиль»
Що примушує художника створювати фантастичні або натуралістичні образи, надавати перевагу плавним або ламаним лініям? Чому мистецтво однієї епохи тяжіє до стриманої норми, а іншої – до надмірної декоративності та «творчих дивацтв»?

Курс дозволяє ґрунтовно ознайомитися із стилем як інструментом естетичного аналізу. Формуються навички осмислення, тлумачення Продовжувати читання