Запрошуємо до участі в XІIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі» 23 листопада 2023 року

Запрошуємо вас до участі у XІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі», яка відбудеться дистанційно 23 листопада (четвер) 2023 року об 11:00.
Тематика конференції охоплює етичні та естетичні виміри суспільного життя, освітніх, мистецьких, культурних процесів, питання філософії, культурології, дизайну.

Участь у конференції та публікація тез є безкоштовними.


Конференція присвячена
150-річчю з дня народження українського художника, педагога Фотія Степановича Красицького (1873–1944)

По завершенню конференції електронний збірник тез доповідей буде доступний на сайті кафедри в розділі «Конференції»

Довідки з питань участі у конференції:
Телефон: +38 068 831 22 72 (Коннов Олександр Федорович)

Деталі участі в конференції та вимоги до тез доступні в інформаційному листі-запрошенні.

Тези ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників “Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі”

Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі : Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково педагогічних працівників, 1 грудня 2022 року. / за заг. ред. О. Ф. Коннова. Електронне наукове видання. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. 104 с.

Завантажити збірник 

Збірник містить тези доповідей учасників ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі», яка відбулася в дистанційному форматі 1 грудня 2022 року.
Конференцію присвячено до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди (1722–1794) – українського філософа, педагога, письменника, музиканта.
Теми публікацій охоплюють широке коло актуальних проблем сучасних гуманітарних наук: етики, естетики, філософії, освіти, культурології, дизайну.
Матеріали подані в авторській редакції. Відповідальність за достовірність фактів і посилань, науковий і літературний зміст, несуть автори тез та їх наукові керівники. Колектив кафедри залишає за собою право не поділяти точку зору авторів публікації.

Програма XІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі» 1 грудня 2022 року

Підсумки та програма ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі»

1 грудня 2022 р. відбулася ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі».
У роботі конференції взяли участь студенти, аспіранти та викладачі вишів Дніпра, Києва, Львова, Мелітополя (Запоріжжя), Одеси.
Обговорювалися питання співтворчості дизайнера та замовника, створення буктрейлеру, уявлення про жіночу красу, творчість художників-шістдесятників, Бориса Мозолевського, Михайла Скопа, ідеї Іммануїла Канта щодо вічного миру та багато інших.

Продовжувати читання

XІI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі» 1 грудня 2022 року

Запрошуємо вас до участі у XІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі», яка відбудеться дистанційно 1 грудня 2022 року о 12:00.
Тематика конференції охоплює етичні та естетичні виміри суспільного життя, освітніх, мистецьких, культурних процесів, питання філософії, культурології, дизайну.

Відзначаємо 300 років з дня народження Григорія Сковороди
(1722–1794)

Участь у конференції та публікація тез є безкоштовними.

По завершенню конференції електронний збірник тез доповідей буде доступний на сайті кафедри в розділі «Конференції»

Довідки з питань участі у конференції:
Телефон: +38 068 831 22 72 (Коннов Олександр Федорович)

Деталі участі в конференції доступні в інформаційному листі-запрошенні.
Завантажити інформаційний лист

Тези ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників “Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі”

Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників, 25 листопада 2021 року / за наук. ред. проф. Т. І. Андрущенко. Електронне видання. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. 117 с.

Продовжувати читання

Програма та підсумки ХІ Всеукраїнської конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі»

Конференція проходила 25 листопада 2021 року у дистанційному режимі. У конференції прийняли участь студенти вишів Винниці, Донецька, Запоріжжя, Києва, Львову, Мелітополя. Активно обговорювалися філософія любові у сучасній культурі, філософський символізм творчості Г. Нарбута, А. Тарковського та Дж. Роулінг, естетика вишиванки, старовинних гутних технік, питання самоактуалізації та «золотої клітки» соціальних стереотипів, моральної культури спілкування, біоетики тощо.

Продовжувати читання

Програма XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, молодих науковців «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі» 25 листопада 2021 року

XІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, молодих науковців «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі» 25 листопада 2021 року

Запрошуємо вас до участі у XІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, молодих науковців «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі», яка відбудеться дистанційно 25 листопада 2021 року о 12:00. Посилання на зустріч у Google Meet буде надіслано учасникам на електронну адресу.

Відзначаємо 110 років з дня народження Івана Гончара (1911-1993) – українського художника, скульптора, графіка, колекціонера, етнографа

Продовжувати читання

Відбулася ювілейна Х Всеукраїнська конференція «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі»

Конференція проходила 26–28 листопада у дистанційному режимі. З доповідями виступили:

Продовжувати читання

Тези X Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі»

Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: Тези Х Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 26 листопада 2020 року. Київ: Кафедра етики та естетики НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. 270 с.

У збірнику представлено тези доповідей учасників Х Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі». Тематика конференції охоплює етичні та естетичні виміри суспільного буття, мистецько-культурних та освітніх процесів, питання філософії, культурології, дизайну.
Конференція присвячена 90-літньому ювілею відомого українського художника, педагога, друга нашої кафедри Олександра Яковича Боровікова.
Офіційний сайт Боровікова О. Я. – перейти на сайт