Андрущенко Тетяна Іванівна

Andruschenkoзавідувач кафедри етики та естетики, професор, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України

Ел. адреса: kee_fop@udu.edu.ua t.i.andrushchenko@udu.edu.ua

Викладає дисципліни:Образотворче мистецтво“, “Естетика

Наукові інтереси:  естетика, філософія мистецтва, мистецтвознавство, українська культура, шевченкознавство, музеєзнавство.

Продовжувати читання

Дорога Алла Євгенівна

doroga1заступник завідувача кафедри етики та естетики, кандидат філософських наук, професор, відмінник освіти України

Ел. адреса: a.ye.doroha@udu.edu.ua

З юності мріяла викладати естетику та займатись філософсько-естетичними проблемами. Мрії збулися: закінчивши у 1977 році філософський факультет та аспірантуру за спеціальністю “естетика” Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка, захистила у 1983 р. кандидатську дисертацію з проблем естетичної своєрідності неоміфології.
З 1 липня 1983 р. і по сьогодні Алла Євгенівна викладає свою улюблену естетику студентам Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.  Продовжувати читання

Магеря Олег Петрович

megeryaКандидат філософських наук,
доцент кафедри етики та естетики,
відмінник освіти України,
У 1973 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка за фахом “Викладач філософських дисциплін”. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Інтернаціоналізація радянської обрядовості як соціально-історична закономірність”. Продовжувати читання

Шульга Тетяна Юріївна

старший викладач кафедри етики та естетики

Ел. адреса: t.yu.shulha@udu.edu.ua

Викладає дисципліни: «Етика та естетика», «Етика»,  «Педагогічна етика та основи біоетики», «Професійна етика і академічна доброчесність».

Наукові інтереси: інклюзія, науково-методичні засади навчальної культурологічної практики, моральна культура спілкування, біоетика, академічна доброчесність.

Продовжувати читання

Коннов Олександр Федорович

konnov1доцент кафедри етики та естетики,
кандидат філософських наук

Ел. адреса: o.f.konnov@udu.edu.ua

Викладає дисципліни:Естетика“, “Етика та естетика“, “Філософія культури“, “Художній стиль“, “Педагогічна етика та діловий етикет освітян

Наукові інтереси: етичне та естетичне, естетичне виховання, естетика як загальна лінгвістика, семіологія та філософія культури.

Продовжувати читання

Лобанчук Олена Анатоліївна

доцент кафедри етики та естетики,
кандидат педагогічних наук, доцент,
нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України»

Ел. адреса: o.a.lobanchuk@udu.edu.ua

Викладає дисципліни:Етика та естетика“, “Етико-естетична традиція в українській педагогіці“, “Естетика“. 

Наукові інтереси: етико-естетичні погляди українських педагогів минулого та сучасності.

Продовжувати читання

Покотило Костянтин Михайлович

доцент кафедри етики та естетики УДУ імені Михайла Драгоманова, кандидат філософських наук, доцент

Ел. адреса: pokotylokm@udu.edu.ua

Викладає дисципліни:Естетика“, “Етика бізнесу“, “Академічна доброчесність і професійна етика“, “Етика науковця“.

Наукові інтереси: метафізика, методологія науки,  етика, естетика, філософія культури.

Продовжувати читання

Семенюк Катерина Сергіївна

доцент кафедри етики та естетики,
кандидат філософських наук

Ел. адреса: k.s.semeniuk@udu.edu.ua

Викладає дисципліни:Естетика“, “Етика та естетика“, “Професійна етика

Наукові інтереси: взаємодія етики та естетики; розробка категорій, які відповідають сучасним запитам естетичної науки та духовній ситуації суспільства.

Продовжувати читання

Савранська Наталія Олександрівна

доцент кафедри етики та естетики,
кандидат філософських наук, доцент

Ел. адреса: kee_fop@udu.edu.ua 

Викладає дисципліни: «Етика»,  «Етика спорту», «Професійна етика правника», «Етика та естетика».

Наукові інтереси: практична етика, етика спілкування, академічна доброчесність.

Продовжувати читання

Скрипнікова Софія Віталіївна

scrypnikovaдоцент кафедри етики та естетики, кандидат філософських наук 

Ел. адреса: kee_fop@udu.edu.ua

Викладає дисципліни: «Етика», «Естетика», «Етика та естетика»,  «Професійна етика психолога», «Професійна етика соціального працівника», «Професійна етика», «Академічна доброчесність і професійна етика».

Наукові інтереси: сучасне мистецтво, професійна етика, сучасні проблеми етики та естетики.

Продовжувати читання

Овчаренко Ірина Валеріївна

OvcharКандидат філософських наук
старший викладач кафедри етики та естетики
НПУ імені М.П.Драгоманова

З 2000 по 2005 рік навчалась на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2005 по 2008 рік – навчалася в аспірантурі на кафедрі релігієзнавства КНУ імені Тараса Шевченка. У 2009 році захистила дисертацію на тему: “Естетизм в ритуальних системах буддизму махаяна: зміст та функції” на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. З 2009 року працює викладачем на кафедрі етики та естетики НПУ імені М.П.Драгоманова.

Продовжувати читання

Грицаєнко Петро Михайлович

GritsayenkoКандидат філософських наук,
доцент кафедри етики та естетики

У 2005 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет. Після чого працював викладачем соціально-економічних дисциплін у Коледжі інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ. У 2006 р. вступив до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедру філософії гуманітарних наук, де у 2009 р. Продовжувати читання