Естетика

estetlob

В. Кандинський Осінній пейзаж з лодками, 1908

Опис дисципліни
Предметом вивчення навчальної дисципліни є генезис і закономірності естетично-художнього освоєння дійсності, загальні принципи творчості «за законами краси», насамперед, в мистецтві, механізми впливу творчості на життєдіяльність людини.

Естетика як філософська наука розглядає етимологію слова «естетика», його значення; почуттєву культуру як специфічну сферу естетичного знання; основні етапи розвитку світової естетичної думки.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Естетика» є формування у студентів універсальної картини світу через оволодіння системою естетичних знань та уявлень; досвіду просвітницької та пошуково-дослідної активності студентів у сфері естетичної теорії та практики.

Основні результати навчання та компетентності, які вони формують: компетентності сприймання і розуміння навколишнього світу з позицій креативної особистості, творчого ставлення до виконання виробничих завдань, прагнення до гармонійної життєдіяльності, що сприятиме становленню конкурентоспроможного фахівця.

У результаті навчання: формуються знання природи, сутності та головних сфер прояву естетичного,поняття художньої образності та особливості художнього сприйняття, уміння орієнтуватись у світі естетичних і культурних цінностей, аналізувати твори всіх видів і жанрів мистецтва, застосовувати теоретичні знання у практичній роботі по формуванню естетичної культури особистості, уміння підпорядковувати свою професійну діяльність «законам краси».

Викладачі: Андрущенко Т.І.Дорога А.Є., Коннов О.Ф. Лобанчук О.А., Покотило К.М., Овчаренко І.В., Скрипнікова С.В. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *