Переживання як феномен культури (філософсько-естетичний та психолого-педагогічний виміри)

madanОпис дисципліни.
Дисципліна за вибором студента
Актуальність дисципліни «Переживання як феномен культури (філософсько-естетичний та психолого-педагогічний виміри)»  зумовлена пошуком сучасною культурою форм захисту внутрішнього простору, реальної свободи людини.
Ми живемо у час онтологічного повороту філософії, що обертає свідомість до феноменів життя, життєвого світу, не рефлексивних шарів досвіду та національної ментальності.

Феномен переживання є показовим прикладом єдності природного та соціокультурного начал. Автор курсу пропонує заглибитись у різні грані наукового осягання феномену переживання – біопсихічну, психологічну, філософську, естетичну та, власне, культурну. Можемо разом пройти шлях виявлення емпіричного підґрунтя процесу людського переживання на базі узагальнення напрацювань сучасної психології, осягнення ретроспективи його культур філософського та естетичного осмислення.

Важливо розкрити для себе унікальність феномену переживання, що представляє цілісність духовного життя, внутрішнього світу людини, індивідуальної і колективної психіки. Адже саме завдяки здатності переживання минуле і майбутнє живуть у теперішньому.

Ви можете збагатити себе, збагнувши висновок багатьох велетів людського духу про те, що життя – це вічне засудження до свободи вибирати себе. У процесі цього вибору здійснюється переживання людиною власного життя і відбувається своєрідне «друге народження».

Удачі, нових відкриттів на шляху пізнання! Запрошуємо до співпраці!
Автор пропонованого курсу, викладачДорога А. Є.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *