Етика та естетика

Опис дисципліни.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є а) природа, сутність, виникнення, розвиток, структура, функції моралі, її прояви у різноманітних сферах діяльності; б) генезис і закономірності естетично-художнього освоєння дійсності, загальні принципи творчості «за законами краси», насамперед, в мистецтві,
механізми впливу творчості на життєдіяльність людини.

Міждисциплінарні зв’язки: «Філософія», «Педагогіка», «Релігієзнавство», «Історія української культури», «Психологія», «Суспільствознавство», «Культурологія» та ін. Дисципліна «Етика та естетика», яка містить навчальний матеріал фахового спрямування, є необхідною складовою в підготовці майбутнього педагога.

Метою викладання навчальної дисципліни «Етика та естетика» є сприяння реалізації концепції гуманізації вищої освіти в Україні шляхом а) ознайомлення з основними категоріями моральної свідомості, формування уявлень про сутність та історичні види моралі, прилучення до проблематики морального вибору; б) формування цілісного уявлення студентів про ґенезу естетичної культури людства та своєрідність естетичного осягнення світу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Етика та естетика» є а) науково-методологічне та практичне забезпечення розуміння етики, зорієнтованого на моральну рефлексію; засвоєння студентами сутності моралі як форми суспільної свідомості та універсального регулятора людської поведінки; ознайомлення з історією світової і вітчизняної етичної думки та системою етичних категорій; розвиток здатності до морально-етичного аналізу сучасних явищ суспільного життя; б) формування у студентів універсальної картини світу через оволодіння системою естетичних знань та уявлень; досвіду просвітницької та пошуково-дослідної активності у сфері естетичної теорії та практики.

Викладачі: професорсько-викладацький склад кафедри.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *