Тези ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників “Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі”

Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі : Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково педагогічних працівників, 1 грудня 2022 року. / за заг. ред. О. Ф. Коннова. Електронне наукове видання. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. 104 с.

Завантажити збірник 

Збірник містить тези доповідей учасників ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі», яка відбулася в дистанційному форматі 1 грудня 2022 року.
Конференцію присвячено до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди (1722–1794) – українського філософа, педагога, письменника, музиканта.
Теми публікацій охоплюють широке коло актуальних проблем сучасних гуманітарних наук: етики, естетики, філософії, освіти, культурології, дизайну.
Матеріали подані в авторській редакції. Відповідальність за достовірність фактів і посилань, науковий і літературний зміст, несуть автори тез та їх наукові керівники. Колектив кафедри залишає за собою право не поділяти точку зору авторів публікації.

Тези ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників “Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі”

Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників, 25 листопада 2021 року / за наук. ред. проф. Т. І. Андрущенко. Електронне видання. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. 117 с.

Продовжувати читання

Тези X Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі»

Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: Тези Х Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 26 листопада 2020 року. Київ: Кафедра етики та естетики НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. 270 с.

У збірнику представлено тези доповідей учасників Х Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі». Тематика конференції охоплює етичні та естетичні виміри суспільного буття, мистецько-культурних та освітніх процесів, питання філософії, культурології, дизайну.
Конференція присвячена 90-літньому ювілею відомого українського художника, педагога, друга нашої кафедри Олександра Яковича Боровікова.
Офіційний сайт Боровікова О. Я. – перейти на сайт

Тези IX Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі»

Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: Тези ІХ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 28 листопада 2019 року. Київ: Кафедра етики та естетики НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. 152 с.

У збірнику представлено тези доповідей учасників ІХ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі».

Тематика конференції охоплює етичні та естетичні виміри суспільного буття, мистецько-культурних та освітніх процесів, питання філософії, культурології, дизайну.

Тези VIII Всеукраїнської студентської науково-практічної конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі»

Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: Тези VIІI Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 29 листопада 2018 року. Київ: Кафедра етики та естетики НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. 222 с.

Завантажити збірник

У збірнику представлено тези доповідей учасників VІІI Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі».

Тематика конференції охоплює етичні та естетичні виміри суспільного буття, мистецько-культурних та освітніх процесів, питання філософії, культурології, дизайну.

Тези VIІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі”

Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: Тези VIІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 листопада 2017 року. Київ: Кафедра етики та естетики НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. 127 с.

Завантажити збірник

У збірнику представлено тези доповідей учасників VІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі». Продовжувати читання

Тези VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі”

Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: Тези VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 1 грудня 2016 року. – Київ: Кафедра етики та естетики НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. 155 с.

Завантажити збірник

У збірнику представлено тези доповідей учасників VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі».

Доповіді присвячені актуальним питанням етики, естетики та культурології у контексті вітчизняної та світової філософської думки. Особливої уваги у збірнику набуло висвітлення питань академічної
доброчесності, зокрема у педагогічній сфері.

Тези V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції “Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі”

Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: Тези V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції, 26 листопада 2015 року. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. 114 с.

Завантажити збірник

У збірнику представлено тези доповідей учасників V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі».

Доповіді присвячені актуальним питанням етики, естетики і культурології у контексті вітчизняної та світової філософської думки.

Тези ІІІ Студентської науково-практичної конференції “Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі”

Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: Тези ІІІ Студентської науково-практичної конференції, 15 травня 2015 року. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. 68 с.

Завантажити збірник

У збірнику представлено тези доповідей учасників ІІІ Студентської науково-практичної конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі».

Доповіді присвячені актуальним питанням етики, естетики та культурології у контексті вітчизняної філософської думки.

Тези ІІ Студентської науково-практичної конференції “Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі”

Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: Тези ІІ Студентської науково-практичної конференції, 14 листопада 2013 року.  Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. 56 с.

Завантажити збірник

У збірнику представлено тези доповідей учасників ІІ Студентської науково-практичної конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі», яка проходила у рамках VI Міжнародного наукового форуму «Простір гуманітарної комунікації».

Доповіді присвячені актуальним питанням етики, естетики та мистецької практики у контексті вітчизняної філософської науки. У доповідях розглянуто актуальні проблеми етико-естетичної думки сучасності.