Грицаєнко Петро Михайлович

GritsayenkoКандидат філософських наук,
доцент кафедри етики та естетики

У 2005 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет. Після чого працював викладачем соціально-економічних дисциплін у Коледжі інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ. У 2006 р. вступив до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедру філософії гуманітарних наук, де у 2009 р. успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «соціальна філософія та філософія історії» на тему: «Гуманітарна освіта: сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз)».

З 2009 р. працював на посаді доцента кафедри філософії у Київському славістичному університеті.

З 2012 року займає посаду доцента кафедри етики та естетики НПУ імені                       М.П. Драгоманова. Наукові інтереси: професійна етика, етика спілкування, соціальна філософія, практична філософія, філософія бізнесу, логіка.

Публікації:

  • Грицаєнко П.М. Сутність та особливості взаємозв’язку гуманітарних та соціальних наук / П.М. Грицаєнко // Альманах “Філософські проблеми гуманітарних наук”, КНУ ім. Тараса Шевченка. – К.: 2007. – № 12-13. С. 129-133.
  • Грицаєнко П.М. Гуманітарне пізнання: суть та особливість поняття / П.М. Грицаєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Філософія. Політологія. – К.: 2007. – випуски 84-86. – С. 121-125.
  • Грицаєнко П.М. Філософське осмислення соціального змісту освіти / П.М. Грицаєнко // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. Наукових праць. Вип. 78. – К., 2009. – С. 238-248.
  • Грицаєнко П.М. Теоретико-пізнавальні особливості гуманітарних наук / П.М. Грицаєнко // Альманах “Філософські проблеми гуманітарних наук”, КНУ ім. Тараса Шевченка. – К.: 2009. – № 14-15. С. 196-203.
  • Освіта і освіченість як предмет соціально-філософського аналізу: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної конференції [“Другі Російсько-українські філософські читання”, (Москва, 16-17 травня 2008р.) / – К.: ВПЦ “Київський університет”, Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, філософський факультет. – “Гуманітарні студії”. 2008. – впуск № 4. – 288с.
  • Освіченість як загальнолюдська цінність: матеріали 7-ї міжнародної конференції молодих вчених [“Шевченківська весна 2009”] (Київ, 23-26 березня 2009р.) / К.: ВЦ “Принт-центр”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009. – 192с.
  • Гуманітарна освіта як: особливості соціальної капіталізації: матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції [“Дні науки філософського факультету – 2009”] (21-22 квітня 2009 року) / К.: ВПЦ “Київський університет”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009. – Ч. Х. – 203c.
  • Грицаєнко П.М. Реклама в контексті сучасної ідеології / П.М. Грицаєнко // Альманах “Філософські проблеми гуманітарних наук”, КНУ ім. Тараса Шевченка. – К.: 2011. – № 20 . С.34-39.
  • Грицаєнко П.М. Соціальна капіталізація гуманітарної освіти / П.М. Грицаєнко // збірник матеріалів щорічної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Київського славістичного університету «Україна та словянський світ», Київський славістичний університет. – К: 2011. С. 29-38

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *