Тези ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників “Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі”

Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників, 23 листопада 2023 року / за заг. ред. О. Ф. Коннова. Електронне наукове видання. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. 110 с.

Завантажити збірник

Продовжувати читання