Тези ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників “Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі”

Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі : Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково педагогічних працівників, 1 грудня 2022 року. / за заг. ред. О. Ф. Коннова. Електронне наукове видання. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. 104 с.
Завантажити збірник 

Збірник містить тези доповідей учасників ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі», яка відбулася в дистанційному форматі 1 грудня 2022 року.
Конференцію присвячено до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди (1722–1794) – українського філософа, педагога, письменника, музиканта.
Теми публікацій охоплюють широке коло актуальних проблем сучасних гуманітарних наук: етики, естетики, філософії, освіти, культурології, дизайну.
Матеріали подані в авторській редакції. Відповідальність за достовірність фактів і посилань, науковий і літературний зміст, несуть автори тез та їх наукові керівники. Колектив кафедри залишає за собою право не поділяти точку зору авторів публікації.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *