Тези ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників “Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі”

Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників, 25 листопада 2021 року / за наук. ред. проф. Т. І. Андрущенко. Електронне видання. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. 117 с.

У збірнику представлено тези доповідей учасників ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників “Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі”, яка відбулася на кафедрі етики та естетики історико-філософського факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 25 листопада 2021 р. в дистанційному форматі.
Конференцію присвячено до 110 років з дня народження Івана Гончара (1911–1993) – українського художника, скульптора, графіка, колекціонера, етнографа.
У поданих матеріалах знайшло своє висвітлення широке коло актуальних проблем сучасних гуманітарних наук, зокрема: етики, естетики, педагогіки, філософії, культурології, дизайну.
Матеріали подані в авторській редакції. Відповідальність за достовірність фактів і посилань, науковий і літературний зміст, несуть автори тез та їх наукові керівники. Колектив кафедри залишає за собою право не поділяти точку зору авторів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *