Збірка матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі», 25 листопада 2021 р.

Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників, 25 листопада 2021 року. / за наук. ред. проф. Т. І. Андрущенко. – Електронне видання. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021 – 117 с.

У збірнику представлено тези доповідей учасників ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників “Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі”, яка відбулася на кафедрі етики та естетики історико-філософського факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 25 листопада 2021 року у дистанційному форматі. У поданих матеріалах знайшло своє висвітлення широке коло актуальних проблем сучасних гуманітарних наук, зокрема: етики, естетики, педагогіки, філософії, культурології, дизайну. Матеріали подані в авторській редакції. Відповідальність за достовірність фактів і посилань, науковий і літературний зміст, несуть автори тез та їх наукові керівники. Колектив кафедри залишає за собою право не поділяти точку зору авторів.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *