Архів автора: Редактор

Тези ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників “Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі”

Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі : Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково педагогічних працівників, 1 грудня 2022 року. / за заг. ред. О. Ф. Коннова. Електронне наукове видання. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. 104 с.

Завантажити збірник 

Збірник містить тези доповідей учасників ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі», яка відбулася в дистанційному форматі 1 грудня 2022 року.
Конференцію присвячено до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди (1722–1794) – українського філософа, педагога, письменника, музиканта.
Теми публікацій охоплюють широке коло актуальних проблем сучасних гуманітарних наук: етики, естетики, філософії, освіти, культурології, дизайну.
Матеріали подані в авторській редакції. Відповідальність за достовірність фактів і посилань, науковий і літературний зміст, несуть автори тез та їх наукові керівники. Колектив кафедри залишає за собою право не поділяти точку зору авторів публікації.

Щорічна звітно-наукова конференція студентів та аспірантів «Освіта і наука – 2023»

6 квітня 2023 року відбулося секційне засідання кафедри етики та естетики Щорічної звітно-наукової конференції студентів та аспірантів «Освіта і наука – 2023» в онлайн режимі.
Активну участь взяли студенти та студентки з Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики, педагогічного факультету, факультету технологій та дизайну, історичного факультету УДУ імені Михайла Драгоманова.

Продовжувати читання

Програма XІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі» 1 грудня 2022 року

Підсумки та програма ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі»

1 грудня 2022 р. відбулася ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі».
У роботі конференції взяли участь студенти, аспіранти та викладачі вишів Дніпра, Києва, Львова, Мелітополя (Запоріжжя), Одеси.
Обговорювалися питання співтворчості дизайнера та замовника, створення буктрейлеру, уявлення про жіночу красу, творчість художників-шістдесятників, Бориса Мозолевського, Михайла Скопа, ідеї Іммануїла Канта щодо вічного миру та багато інших.

Продовжувати читання

XІI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі» 1 грудня 2022 року

Запрошуємо вас до участі у XІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та науково-педагогічних працівників «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі», яка відбудеться дистанційно 1 грудня 2022 року о 12:00.
Тематика конференції охоплює етичні та естетичні виміри суспільного життя, освітніх, мистецьких, культурних процесів, питання філософії, культурології, дизайну.

Відзначаємо 300 років з дня народження Григорія Сковороди
(1722–1794)

Участь у конференції та публікація тез є безкоштовними.

По завершенню конференції електронний збірник тез доповідей буде доступний на сайті кафедри в розділі «Конференції»

Довідки з питань участі у конференції:
Телефон: +38 068 831 22 72 (Коннов Олександр Федорович)

Деталі участі в конференції доступні в інформаційному листі-запрошенні.
Завантажити інформаційний лист

Програма та підсумки ХІ Всеукраїнської конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі»

Конференція проходила 25 листопада 2021 року у дистанційному режимі. У конференції прийняли участь студенти вишів Винниці, Донецька, Запоріжжя, Києва, Львову, Мелітополя. Активно обговорювалися філософія любові у сучасній культурі, філософський символізм творчості Г. Нарбута, А. Тарковського та Дж. Роулінг, естетика вишиванки, старовинних гутних технік, питання самоактуалізації та «золотої клітки» соціальних стереотипів, моральної культури спілкування, біоетики тощо.

Продовжувати читання

Програма XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, молодих науковців «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі» 25 листопада 2021 року

XІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, молодих науковців «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі» 25 листопада 2021 року

Запрошуємо вас до участі у XІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, молодих науковців «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі», яка відбудеться дистанційно 25 листопада 2021 року о 12:00. Посилання на зустріч у Google Meet буде надіслано учасникам на електронну адресу.

Відзначаємо 110 років з дня народження Івана Гончара (1911-1993) – українського художника, скульптора, графіка, колекціонера, етнографа

Продовжувати читання