Тези VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

tezi2016Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: Тези
VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з
міжнародною участю, 1 грудня 2016 року. – К.: Кафедра етики та естетики
НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 155 с. Завантажити збірку.

У збірнику представлено тези доповідей учасників VІ Всеукраїнської
студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Етико-
естетична традиція у вітчизняній культурі».

Доповіді присвячені актуальним питанням етики, естетики та
культурології у контексті вітчизняної та світової філософської думки.
Особливої уваги у збірці набуло висвітлення питань академічної
доброчесності, зокрема у педагогічній сфері.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *