Участь викладачів кафедри в онлайн конференціях під час карантину 2020

19 травня 2020 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Всеукраїнська наукова онлайн-конференція з міжнародною участю «Київські філософські студії-2020». Співорганізаторами заходу стали Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України та Громадська організація  «Майстерня академічного релігієзнавства».

У ході конференції учасники ознайомилися з дослідженнями провідних українських та зарубіжних філософів, а студенти, магістранти, аспіранти зробили свої перші кроки в гуманітарній науці.

Серед учасників конференції також були і викладачі кафедри етики та естетики та виступили з доповідями: к. пед. н., доц. Лобанчук Олена Анатоліївна на тему “Ціннісна поліконтентність інтегрування емоційно-вольового українського «ідеального» з ірраціоналістичним європейським «реальним»”; к. філос. н., доц. Савранська Наталія Олександрівна на тему “До питання філософського осмислення свободи волі”; к. філос. н., доц. Скипнікова Софія Віталіївна на тему “Проблема субстанційності зла у філософії А. Бадью”, к. філос. н. Буряк-Стефанова Наталія Борисівна, ст. викл. Шульга Тетяна Юріївна на тему “Моральні виміри довіри: від особистісного до суспільного”.

З тезами доповідей можна ознайомитися за цим посиланням.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *