Про навчальну культурологічну практику студентів УДУ імені Михайла Драгоманова

Practice pinned on noticeboard

Навчальна культурологічна практика є однією з форм модернізації освіти, яку запропонувала кафедра етика та есетика та погодила Вчена рада УДУ імені Михайла Драгоманова. Саме з цієї практики розпочинається практична підготовка всіх бакалаврів нашого університету.
У студентів нашого вузу є унікальна можливість із інтелектуальним задоволенням провести позааудиторний навчальний час, поглибити бачення себе як майбутнього професіонала, реалізувати свій креатив. І за все це отримати залік.
Головною метою навчальної культурологічної практики є формування світоглядних основ першокурсників, розвиток творчого потенціалу та підвищення рівня загальної культури майбутніх педагогів та фахівців через ознайомлення з мистецько-культурними пам’ятками столиці, музеями, театрами та діяльністю видатних постатей в українській культурі, що сприятиме вихованню патріотизму та національної гідності, наповненню подальшої професійної діяльності студентів знаннями національної та світової культури.
Культурологічна практика спрямована на вивчення та оволодіння надбаннями української культури і мистецтва та формування у студента-практиканта відповідних загальних та професійних компетентностей за принципом єдності освіти і культури.

Навчальна культурологічна практика є безвідривною від навчання.

Основні завдання культурологічної практики:
1. Формування цілісного світогляду студента в процесі оволодіння мистецько-культурною спадщиною.
2. Розвиток творчого потенціалу студента у його майбутній професійній діяльності.
3. Формування естетичної культури студента та розвиток його естетичного смаку.
4. Ознайомлення з основними принципами аналізу творів мистецтва.
5. Оволодіння навичками популярізації здобутих культурологічних знань, бути освіченим та обізнаним носієм рідної культури.

Основні напрямки культурологічної практики:
І. Знайомство з музеями Києва (оглядові екскурсії, тематичні лекції, відвідування мистецьких виставок).
ІІ. Знайомство з історико-архітектурними пам’ятками Києва (екскурсії, вивчення історії створення та побутування архітектурних пам’яток).
ІІІ. Знайомство з театральним життям столиці (відвідування театральних вистав з їх подальшим обговоренням, участь у київських мистецьких фестивалях).
ІV. Знайомство з творчістю видатних діячів культури (творчі зустрічі, вечори, круглі-столи, майстер-класи, виставки, презентації, галереї, лекції тощо).

По закінченню практики студент повинен уміти: самостійно вивчати, аналізувати, оцінювати мистецько-культурні процеси та окремі твори мистецтва, розвинути навички творчого підходу в оволодінні культурно-мистецькою спадщиною, використовувати набутий досвід у подальшій професійній діяльності.

Протягом культурологічної практики студенту необхідно:
1. Взяти участь в установчій конференції з культурологічної практики.
2. Бути присутнім на всіх заходах по ознайомленню з культурно-мистецькими об’єктами, творчих зустрічах, обговореннях тощо.
3. Відвідати музеї (Національний художній музей, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Національний музей російського мистецтва та ін.).
4. Подивитися вистави театрів (Національна опера України імені Тараса Шевченка, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, Молодий театр, Національний академічний Театр російської драми імені Лесі Українки та ін.).
5. Відвідати Історико-архітектурний заповідник Києво-Печерська Лавра, комплекс архітектурних пам’яток Національного заповідника “Софія Київська”, Михайлівський Золотоверхий собор та ін.
6. Відвідати культурні заходи, що проводяться в нашому університеті.

Перелік документів з навчальної культурологічної практики:
1. Індивідуальний щоденник  (зазначити місце, назву, дату, стислий опис відвіданого об’єкту, з якої причини обрали саме цей об’єкт, приділити особливу увагу аналізу власних вражень від побаченого, зробити висновок: як відвідане місце посприяло виконанню завдань практики);
2. Творчий звіт про проходження культурологічної практики (перерахувати назви і дати відвіданих об’єктів, обов’язково мають бути відображені відповіді на завдання практики, власні міркування).
3. Індивідуальне завдання, яке відповідає професії, обраної студентом.

Вимоги до оформлення повідомляє керівник практики.

Форма контролю: залік на основі документації практиканта про проходження навчальної культурологічної практики.

Важливо: студент-практикант повинен надати відповідну документацію своєму керівникові на кафедру етики та естетики (гуманітарний корпус, ауд. 2-19) не пізніше ніж за тиждень до проведення підсумкової конференції.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *