Навчальна культурологічна практика студентів НПУ імені М.П.Драгоманова

Practice pinned on noticeboardНавчальна культурологічна практика є однією з форм модернізації освіти, зокрема практичної підготовки студентів всіх спеціальностей.
Саме у студентів нашого вузу є унікальна можливість не тільки із інтелектуальним задоволенням провести позанавчальний час, поглибити бачення себе як майбутнього професіонала, а й реалізувати свій креатив. І за все це отримати залік.

Головним завданням навчальної культурологічної практики є формування світоглядних основ молодого спеціаліста, розвиток творчого потенціалу та підвищення рівня загальної культури майбутніх педагогів через ознайомлення з мистецько-культурними пам’ятками столиці, музеями, театрами та діяльністю видатних постатей в українській культурі, що сприятиме формуванню єдності культури і освіти, вихованню патріотизму та національної гідності, наповненню професійної діяльності вчителів знаннями національної та світової культури.
Культурологічна практика спрямована на вивчення та оволодіння надбаннями української культури і мистецтва та формування у студента-практиканта відповідної системи знань, умінь і навичок.
Навчальна культурологічна практика є безвідривною від навчання.
Основні завдання культурологічної практики:
1. Формування цілісного світогляду студента в процесі оволодіння мистецько-культурною спадщиною.
2. Формування творчого потенціалу студента у його майбутній професійній діяльності.
3. Формування естетичної культури студента та розвиток його естетичного смаку.
4. Ознайомлення з основними принципами аналізу творів мистецтва.
5. Оволодіння навичками передачі одержаних культурологічних знань шкільній аудиторії.
Основні напрямки культурологічної практики:
І. Знайомство з музеями Києва (оглядові екскурсії, тематичні лекції, відвідування художніх виставок).
ІІ. Знайомство з історико-архітектурними пам’ятками Києва (екскурсії, вивчення історії створення та побутування архітектурних пам’яток).
ІІІ. Знайомство з театральним життям столиці (відвідування театральних вистав з їх подальшим обговоренням, участь у київських мистецьких фестивалях).
ІV. Знайомство з творчістю видатних діячів культури (творчі зустрічі, вечори, круглі-столи, майстер-класи, виставки, презентації, галереї, лекції тощо).
По закінченню практики студент повинен уміти: самостійно вивчати, аналізувати, оцінювати мистецько-культурні процеси та окремі твори мистецтва, розвинути навички творчого підходу в оволодінні культурно-мистецькою спадщиною, використовувати набутий досвід у практичній педагогічній діяльності.
Протягом культурологічної практики студенту необхідно:
1. Взяти участь в установчій конференції з культурологічної практики.
2. Бути присутнім на всіх заходах по ознайомленню з культурно-мистецькими об’єктами, творчих зустрічах, обговореннях тощо.
3. Відвідати музеї (Національний художній музей, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Національний музей російського мистецтва та ін.).
4. Подивитися вистави театрів (Національна опера України імені Тараса Шевченка, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, Молодий театр, Національний академічний Театр російської драми імені Лесі Українки та ін.).
5. Відвідати Історико-архітектурний заповідник Києво-Печерська Лавра, комплекс архітектурних пам’яток Національного заповідника «Софія Київська», Михайлівський Золотоверхий собор та ін.
6. Відвідати культурні заходи, що проводяться в нашому університеті.
Перелік документів з навчальної культурологічної практики:
1. Індивідуальний щоденник з прикріпленими квитками (зазначити місце, назву, дату, стислий опис відвіданого об’єкту, з якої причини обрали саме цей об’єкт, приділити особливу увагу власним враженням від побаченого, зробити висновок: як відвідане місце посприяло виконанню завдань практики);
2. Творчий звіт про проходження культурологічної практики (перерахувати назви і дати відвіданих об’єктів, обов’язково мають бути відображені відповіді на завдання практики, власні міркування).
3. Індивідуальне завдання, що відповідає  спеціальності студента.
Вимоги до оформлення повідомляє методист практики.
Форма контролю: залік на основі документації практиканта про проходження навчальної культурологічної практики за відповідною формою.
Важливо: студент-практикант повинен надати відповідну документацію своєму методисту на кафедру етики та естетики (гуманітарний корпус, ауд. 2-19) за тиждень до проведення підсумкової конференції.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *