Архив автора: Редактор

Відзнаки учасників ІХ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі»

Під час проведення конференції було вирішено визначити лідерів заходу. Оргкомітет нагородив грамотами Чевельчу Тетяну, Гончарову Катерину, Поліщук Юлію та Калімаєву Аріну. Студенти та викладачі також висловлювали свої оцінки, заповнюючи спеціальні анкети.

Читать далее

Тези IX Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі»

Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі: Тези ІХ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 28 листопада 2019 року. – К.: Кафедра етики та естетики НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019.

У збірнику представлено тези доповідей учасників ІХ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі».

Тематика конференції охоплює етичні та естетичні виміри суспільного буття, мистецько-культурних та освітніх процесів, питання філософії, культурології, дизайну.

Фото IX Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі»

28 листопада 2019 року відбулась IX Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі»

Читать далее

Вітальне слово декана Факультету філософії та суспільствознавства Дробота Івана Івановича з нагоди IX Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі»

Наукові новини кафедри

Інформуємо про результат творчої співпраці нашої кафедри з Інститутом культурології Академії мистецтв України. Професор кафедри Дорога Алла Євгенівна взяла участь у написанні колективної монографії «Дитяча субкультура в Україні: традиції та сучасність (культурологічний контекст)». Монографія щойно вийшла друком. Алла Євгенівна є автором підрозділу «Естетико-культурологічний аналіз світоглядних засад традиційної дитячої культури» і семи статей глосарію: «Гармонізація стосунків дитини з природою», «Естетична роль дитячої обрядовості», «Естетична функція малих фольклорних жанрів», «Єдність виховного і освітнього начал в народній педагогіці», «Культурологічний потенціал народної педагогіки», «Природовідповідності принцип», «Традиційна дитяча обрядовість».

Програма IX Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі»

Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Факультет менеджменту освіти та науки
Факультет філософії та суспільствознавства
Кафедра етики та естетики

ПРОГРАМА

ІХ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції
«Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі»

140 років з дня народження Федора Кричевського (1879-1947)

28 листопада 2019 року Київ

Оргкомітет конференції

Голова: Андрущенко Т.І., д. філос. наук, професор, завідувач кафедри етики та естетики

Заступники:

Буряк-Стефанова Н.Б., ст.викл. кафедри етики та естетики
Коннов О.Ф., доц. кафедри етики та естетики

Члени оргкомітету:

Дорога А.Є., професор, заступник завідувача кафедри етики та естетики
Лобанчук О.А., к. пед. н., доц. кафедри етики та естетики
Магеря О.П., доц. кафедри етики та естетики
Оправхата Л.М., студентка факультету педагогіки та психології
Покотило К.М., доц. кафедри етики та естетики
Скрипнікова С.В., доц. кафедри етики та естетики
Шульга Т.Ю., ст. викл. кафедри етики та естетики

Пленарне засідання

28 листопада 2019 року Київ, вул. Тургенєвська, 8/14 12.00, ауд. 2–19

Читать далее

IX Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі». 140 років з дня народження живописця та педагога Федора Кричевського (1879-1947)

Запрошуємо вас до участі у

IX Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі»,

яка відбудеться 28 листопада 2019 року о 12:00 у гуманітарному корпусі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за адресою: вул. Тургенєвська, буд. 8/14, 2 поверх, кафедра етики та естетики, ауд. 2–19.

Тематика конференції охоплює етичні та естетичні виміри суспільного буття, освітніх, мистецьких, культурних процесів, питання філософії, культурології, дизайну. 

Участь у конференції є безкоштовною. 

По завершенню конференції електронний варіант збірки тез доповідей буде розміщено на сайті кафедри за посиланням: 

http://www.npu-etestet.com.ua/category/konferentsiyi/
pastedGraphic.png

Довідки з питань участі у конференції:

E-mail:  konf_kee@npu.edu.ua 

Телефон: +38 (044)  482-38-57, 067 900 59 86 (Коннов Олександр Федорович)

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Заявки на участь та тези, оформлені згідно зі зразком, приймаються до 27 листопада 2019 року на електронну адресу:  konf_kee@npu.edu.ua 

У темі листа зазначити: «Заявка-9_Прізвище учасника».

ВИМОГИ ДО ТЕЗ 

IX Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 

«Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі»

Шрифт: Times New Roman 14; інтервал 1,5; поля: всі по 2 см;
відступ з абзацу: 1,25; вирівнювання – див. Зразок оформлення тез.

Обсяг: до 5 сторінок без нумерації. Список літератури – за алфавітом, пронумерований вручну (без використання автонумерації). Посилання на літературу – у квадратних дужках з номерами джерела та сторінки, через кому. 

Ім’я файлу з тезами: «тези-9_Прізвище автора». 

Зразок оформлення тез: