ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ЛАБОРАТОРІЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕТИКИ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ЛАБОРАТОРІЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕТИКИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Науково-дослідна лабораторія педагогічної етики (далі – Лабораторія) є структурним підрозділом кафедри етики та естетики Факультету філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

1.2. У своїй діяльності Лабораторія керується чинним законодавством України, Статутом Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та даним Положенням.

ІІ. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

2.1. Лабораторія функціонує на умовах самофінансування, її матеріально-технічне забезпечення не здійснюється за рахунок бюджету НПУ імені М.П. Драгоманова.

2.2. Лабораторія має право:

* укладати угоди з вітчизняними та закордонними юридичними особами різних форм власності та фізичними особами на виконання науково-дослідних робіт відповідно до чинного законодавства;

* залучати для виконання робіт вітчизняних і закордонних спеціалістів на умовах, що не суперечать законодавству;

* ініціювати преміювання своїх працівників за досягнуті наукові результати.

ІІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ

3.1. Метою Лабораторії є організація етико-педагогічних досліджень та впровадження результатів у навчальний процес в НПУ.

3.2. З огляду на мету Лабораторія має такі завдання:

* аналітичний контроль, моніторингові обстеження морального рівня, етичної компетентності учнів і педагогів;

* проведення діагностичних досліджень стану освітніх процесів та їхнього впливу на формування особистості студентів і викладачів;

* розробка наукових гіпотез й концепцій, експериментальних освітніх програм, раціональних режимів навчання й нових освітніх технологій в контексті морального розвитку майбутнього педагога;

* розроблення навчальних посібників, словників та інших видів навчально-методичного забезпечення циклу дисциплін, дотичних етичному вихованню учнів і педагогів;

* аналіз педагогічного досвіду викладачів і розробка методик з його використання;

* розробка концепцій та програм педагогічного експерименту, моделювання навчально-пізнавальних ситуацій на практичних, семінарських заняттях;

* розвиток науково-дослідницької діяльності в сфері педагогічної етики студентів НПУ;

* підвищення кваліфікації та етичної компетентності викладачів;

* поширення наукових і навчально-методичних розробок з педагогічної етики в Україні та за її межами.

3.3. Лабораторія звітує про свою діяльність Вченій раді Факультету філософської освіти і науки (у разі потреби – Вченій раді НПУ).

ІV. СТРУКТУРА ЛАБОРАТОРІЇ

4.1. Лабораторія очолюється керівником з числа працівників кафедри етики та естетики, який має досвід науково-дослідної діяльності та вчений ступінь (доктора/кандидата наук).

4.2. У складі Лабораторії діють проблемні групи, якими керують викладачі та/або наукові співробітники НПУ.

4.3. До наукових досліджень в рамках проблемних груп залучаються студенти та аспіранти НПУ (у разі необхідності – фахівці з інших наукових установ та навчальних закладів).

4.5. Структура і штат Лабораторії затверджується ректором НПУ на підставі подання керівника Лабораторії.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *