Студентські роботи. Культурологічна практика під час карантину

Незважаючи на обмеження, практика відбулася. Учасники висловили справедливу критику стосовно того, що захід варто було б перенести, оскільки онлайн екскурсії не можуть замінити живе відвідування. Мали місце й такі враження: попри негативні очікування, онлайн події та подорожі виявилися цікавими та інформативними, вони допомогли пережити ізоляцію, і це було не просто суто розважальним марнуванням часу. Виникає думка, що онлайн музеї, галереї, концерти, вистави постають як новий жанр цифрового мистецтва. Можливо, у майбутньому його цінність не буде зводитися до допоміжної ролі стосовно офлайн реальності. Кіно на початку також можна було розглядати як бліду й недосконалу копію театру. З часом воно перетворилося на самостійний вид художньої творчості.

Будь ласка, поділіться своїми думками у коментарях.

Студентські роботи. Культурологічна практика під час карантину: 1 комментарий

  1. Михаил

    Про організацію освітньо-наукового процесу на факультеті філософії та суспільствознавства інформував декан факультету професор Іван Іванович Дробот, зокрема він розповів, що з філософії, культурології, релігієзнавства, психології та інших спеціальностей було розроблено електронні навчальні курси та тести, які реалізовувалися через бази систем дистанційного навчання ZOOM, MOODLE, Goodle Meet та ін. Встановлювалися міждисциплінарні та міжнародні зв’язки між студентами НПУ та студентами Інституту практичної культурології та арт-менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Київ) й студентами філософського факультету університету Карлова (Прага). Найяскравішим виявом співробітництва юних культурологів різних країн став організований до дня відкритих дверей факультету філософії та суспільствознавства Міжнародний круглий стіл «Клуб анонімних антикультурологів» ККА (пам’яті Б. Хюбнера). Студенти проходили культурологічну практику онлайн, відвідуючи віртуальні тури музеїв, галерей, театрів, філармоній, заповідників, монастирів, художньо-музейних комплексів, виставкових центрів, центрів мистецтва, пам’ятників-музеїв. Викладачі кафедр відповідно до графіку пройшли підвищення кваліфікації, зокрема в Інституті психології ім. Г. С. Костюка, на курсах підвищення кваліфікації в ДЗВО «Університет менеджменту освіти», в Інституті Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці (ІМАНС) м. Варшава («Академічна доброчесність: виклики сучасності») та ін. В умовах тимчасових обмежень організації освітнього процесу в НПУ імені М.П. Драгоманова проведення навчальних та виробничих практик було організоване відповідно до Додатку до Положення про організацію та проведення практик студентів НПУ імені М.П.Драгоманова, затвердженого Вченою радою університету червня 2019 року (протокол № 14). Вже відбулися звітні конференції студентів з навчальної практики (пропедевтичної) 1 курсу та виробничої переддипломної для студентів-магістрантів 2 курсу та студентів 4 курсу. Студенти 1 курсу мали можливість більше часу присвятити опрацюванню фундаментальних першоджерел з філософії, релігієзнавства, культурології та актуалізувати питання про цінність та важливість гуманітарного знання в сьогоденні. З результатами своїх напрацювань вони поділились один з одним в межах спільної онлайн дискусії (ZOOM) в межах оновленої програми практики й Тижня відкритих дверей на факультеті, який відбувався у кінці травня 2020 р. Факультет філософії та суспільствознавства активно веде співпрацю з Малою академією наук України. Особливо, слід відзначити роботу кафедри філософії у цьому напрямку, де розвивається тематичний напрямок дитячого філософування та програми Філософія для дітей. На факультеті було проведено в онлайн-режимі ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія і практика», VII Міжнародну науково-практичну конференцію «Людина та штучний інтелект: виміри філософської антропології, психоаналізу, арт-терапії та філософської публіцистики. Підхід філософської антропології як мета антропології», круглий стіл «Діалог культур у процесі гармонізації постсучасного світу», звітно-наукову конференції «Освіта і наука 2020», Фестиваль науки–2020 «Всеукраїнська наукова онлайн-конференція з міжнародною участю «Київські філософські студії — 2020», спеціальну онлайн-гру для абітурієнтів і студентів факультету «ВИКРАДАЧ мистецтва» (для ознайомлення з шедеврами мистецтва і розвитку логічного мислення). Викладачі факультету, зокрема, кафедри богослов’я та релігієзнавства у звітний період брали активну участь у роботі експертних комісій, експертних рад, зокрема: доц. Т.О. Котлярова– у роботі експертної комісії МОН України з державного визнання дипломів вищих духовних навчальних закладів Уклраїни, а проф. Бондаренко В.П., проф. Ю.П. Чорноморець та доц. Т.О. Котлярова – у роботі експертної ради з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій при департаменті у справах релігій та національностей МК України. Також декан зазначив, що на факультеті ведеться безперервна робота у соціальних мережах та веб-ресурсах.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *